Zaštita privatnosti


Zaštita privatnosti opisuje kako Leteći magarac d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, email adresa, kućna adresa i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Leteći magarac d.o.o. sazna tijekom korištenja internet trgovine www.flying-donkey.com. Leteći magarac d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju internet trgovine www.flying-donkey.com, kako bi vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. Leteći magarac d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

 

Privola

Korištenjem internet trgovine i svojevoljnim upisivanjem osobnih podataka pri kupnji ili prijavom email adrese za primitak newslettera, dajem privolu tvrtki Leteći magarac d.o.o., kao voditelju obrade podataka.

 Svrha prikupljanja podataka je:

 • procesuiranje online kupnja na web stranici
 • pošiljanje newslettera
 • promotivne aktivnosti 

Osobni podaci koje Leteći magarac d.o.o. prikuplja i obrađuje su:

 • ime i prezime
 • adresa, poštanski broj i država
 • email adresa.

Korištenjem ove stranice i svojevoljinim upisivanjem osobnih podataka pri kupnji ili prijavi za primitak newslettera, potvrđujem da mi je tvrtka Leteći magarac d.o.o., putem web stranice www.flying-donkey.com pružila sve informacije o mojim pravima:

 • pravo na dobivanje informacija o osobnim podacima koji su pohranjeni kod nas
 • pravo zahtijevati ispravak, brisanje ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka
 • pravo protiviti se obradi podataka iz razloga vezanih za neki vaš opravdani interes, javni interes ili profiliranje, osim ako ne dokažemo postojanje nužnih, opravdanih razloga koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako se podaci ne obrađuju u svrhu utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju obrade radi neposrednih promidžbenih svrha uvijek ste ovlašteni protiviti se istoj
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na podnošenje žalbe pred tijelom zaduženim za zaštitu podataka
 • u bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje vaših podataka s budućim djelovanjem.

Ukoliko želite ostvariti svoja prava molim da zahtjev pošaljete na email adresu: info@flying-donkey.com.